Analiz, AR-GE ve inovasyon için dış finansman sağlamanın yollarını inceleyerek finans sistemi, reel sektör ve üniversiteler arasındaki ilişkinin en etkin biçimde nasıl kurulabileceğini araştırmaktır.

http://books.google.com/books/previewlib.js

GBS_insertEmbeddedViewer(“Xc_BBQAAQBAJ”, 500,400);

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *