2013’te Ekonomi analizi, yıl içerisinde Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeleri Gezi olayları, 17 Aralık operasyonu ve FED kararlarının da etkileriyle birlikte tüm boyutlarıyla ele alıyor.

GBS_insertEmbeddedViewer(“4DGiAgAAQBAJ”, 500,400);

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *