Bismillahirahmanirrahim. Assalammualaikum w.b.t kepada pembaca budiman. Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah s.w.t kerana mengizinkan saya menulis sebuah buku untuk kanak-kanak yang penuh dengan warna-warni. Perkataan-perkataan yang ditulis diwarnakan agar membentuk suku kata bagi memudahkan pembacaan oleh kanak-kanak yang baru belajar untuk membaca buku. Bahasa yang digunakan juga dipermudahkan bagi membantu kanak-kanak selesa dengan sebutan dan pengecaman nombor yang telah di warnakan dan di bentuk suku kata juga. Buku ini sesuai untuk kanak-kanak berusia lima hingga lapan tahun. Selamat belajar! Sekian, Shah Iskandar http://www.geinwo.com Januari 2018

GBS_insertEmbeddedViewer(“xjNIDwAAQBAJ”, 500,400);

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *